Lailatul Maskhuroh, S.Th.I., M.Pd.I.
NIDN: 2126068301
NIY: YMY.07.0206
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jombang, 26 Juni 1983
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Pendidikan Aqidah Akhlak
Jabatan Fungsional: Asisten Ahli
Program Studi: Pendidikan Agama Islam
Alamat : Dsn Nglaban Rt.010/Rw.005 Bendet Diwek Jombang Jawa Timur

-
-
-