Dr. Kurroti A'yun, ST., M.Si.
NIDN: 2120048004
NIY: YMY.07.0238
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Surabaya, 20 April 1980
Agama: Islam
Pendidikan: S3
Jurusan: Pendidikan Sains
Jabatan Fungsional: -
Program Studi: Pendidikan Agama Islam
Alamat : Bulurejo Rt.009/Rw.002 Bulurejo Diwek Jombang Jawa Timur

-
-
-